โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมงานอบรม เพื่อเร่งยอดขายผลิตภัณฑ์ ด้วย AI เพิ่มพลัง e-Marketing ฟรี‼️

❇️ โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📣 ขอเชิญ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมงานอบรม เพื่อเร่งยอดขายผลิตภัณฑ์ ด้วย AI เพิ่มพลัง e-Marketing ฟรี‼️
🔆 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Turbocharge Your Sales with AI-Driven e-Marketing”
🔸 บรรยายโดย คุณชลวัชร เรืองรุจิระ Online Marketing Consultant
⏰ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น.
📌 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 511 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
👉 on-site รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น
💻 สามารถเข้าร่วมงานผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/RAINSKUCTFV
📝 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/iuAoL3ofYBQqtCV29
☎️ สอบถามเพิ่มเติมที่ E-mail: cfoodvalley.ku@gmail.com โทร. 0954525915