มะขามเปรี้ยวลูกผสมพันธุ์ KU 80-1

ลักษณะฝักตรง น้ำหนักเฉลี่ย 54.40 กรัมต่อฝัก ความกว้างฝัก 3.59 เซนติเมตร ความยาวฝัก 22.20 เซนติเมตร ความหนาฝัก 2.4 เซนติเมตร เนื้อฝักสุกสีน้ำตาลเข้ม น้ำหนักเนื้อ 25.90 กรัมต่อฝัก มีความฉ่ำเนื้อ เปอร์เซ็นต์กรดต่ำ 12.70% เมล็ดสีน้ำตาลคล้ำจำนวนเฉลี่ย 9.90 เมล็ดต่อฝัก สอบถามได้ที่ เรืองศักดิ์ กุมขุนทด สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1470- 2382

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A