ถังหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศ

ถังหมักขึ้นรูปจากพลาสติกชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ฝาทิ้งขยะด้านบนรองรับขยะอินทรีย์ได้อย่างต่อเนื่อง ขยะที่ผ่านการย่อยสลายแปรสภาพเป็นปุ๋ยจะอยู่ด้านล่างของถัง ซึ่งติดตั้งประตูไว้ด้านล่างของถังบนเพื่อนำปุ๋ยอินทรีย์จากการหมักออกมาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องตักออกจากฝาด้านบน และติดตั้งก๊อกไว้ที่ถังรองรับน้ำหมักด้านล่าง ภายในถังติดตั้งท่อให้อากาศ พร้อมติดตั้งฝาครอบรูปกรวยคว่ำจากก้นถัง เพิ่มอัตราการย่อยสลายโดยไม่ต้องกลับกอง และเป็นช่องระบายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการย่อยสลาย การย่อยสลายเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยแบคทีเรียกลุ่มที่ชอบอุณหภูมิสูง ปุ๋ยหมักนำไปใช้ได้ภายในระยะเวลา1-2 เดือน สอบถามได้ที่ เมธี จันทโรปกรณ์ และคณะทีมวิจัย ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร. 08-5181-9166

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A