มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง สายพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 81

มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทย 100% ต้านทานโรคใบด่างได้ถึง 90% เหลือความเป็นโรคไม่เกิน 10 % ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.2 ตันต่อไร่ มีปริมาณแป้งในหัวสดเฉลี่ย 30.6 เปอร์เซ็นต์ สอบถามข้อมูลได้ที่ สกล ฉายศรี สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-8368-2958

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A