เครื่องดื่มเห็ดเยื่อไผ่ในน้ำสมุนไพร

การใช้สมุนไพรในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย ใช้เป็นยารับประทานรักษาโรค ใช้เป็นยาทาภายนอก และนำมาทำเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อบำรุงกำลัง บำรุงสมอง เป็นต้น อาทิเช่น เห็ดเยื่อไผ่ พรมมิ บัวบก ข้าวฮางงอก ซึ่งมีสารสำคัญในการบำรุงสมอง อีกทั้งสมุนไพรต่างๆยังพบมากในจังหวัดสกลนคร ที่มีศักยภาพในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ เครื่องดื่มเห็ดเยื่อไผ่ในน้ำสมุนไพร (Bamboo Mushroom Herbal Mix) เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งรสชาติและคุณประโยชน์

เครื่องดื่มเห็ดเยื่อไผ่ในน้ำสมุนไพร (Bamboo Mushroom Herbal Mix) เป็นเครื่องดื่มบำรุงสมองจากเห็ดเยื่อไผ่และสมุนไพรอื่นๆ ซึ่งมีสารสำคัญในการบำรุงสมอง ดังนี้ เห็ดเยื่อไผ่ มีสารลุ่มโพลีแซคคาไลด์ (polysaccharide) และสารดิกไทโอฟอรีน เอ บี (Dictyophorine A, B) พรมมิ มีสารกลุ่ม บาโคไซด์ (bacoside) บัวบก มีสาร กลุ่มไตรเทอร์ปีน ได้แก่ มาเดคาสโซไซด์ (Madecassoside) และ อะเซียติโคไซด์ (Asiaticoside) ข้าวฮางงอก มีสารกาบา (GABA) ช่วยในการกระตุ้นเซลล์ประสาทและเซลล์สมอง รักษาความสมดุลของระบบสารสื่อประสาท เพิ่มความสามารถในการจดจำและการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวัณธรัตน์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร.06-2541-5558

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวัณธรัตน์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6