ไลน์บอทโรคข้าว นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในด้านการเกษตรอย่างมากมาย อย่างไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot) เป็นหนึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการบริการวินิจฉัยโรคข้าวจากภาพถ่ายผ่านโปรแกรมไลน์ ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการประมวลภาพ (Image Processing) ร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม LINE OA เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกร หรือผู้ใช้งานทั่วไป ให้สามารถจำแนกโรคข้าวได้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำขึ้นให้ผลวินิจฉัยโรคข้าวโดยใช้ภาพถ่ายภายในเวลา 3-5 วินาที สามารถใช้ได้กับมือถือทุกรุ่น ผ่านโปรแกรมไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ สอบถามได้ที่ รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม และผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-9891-5267

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :https://www.youtube.com/@KasetsartNamThai
tiktok : https://www.tiktok.com/@kasetsartnamthai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9