การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Cultivating Progress: ICGEB’s Path in Environmental Biosafety.

Speaker: Dr. Felix Moronta (ICGEB Regulatory Science Group’s Senior Programme Assistant)

  • Onsite & Online

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม <<< 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 0 2579 5557
อีเมล kubiosafety@gmail.com
Line (สำหรับรับข่าวสารประชาสัมพันธ์)