สูตรน้ำยางเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม