การพัฒนากุ้งพรีเมี่ยมปลอดเชื้อและปราศจากยาปฏิชีวนะเพื่อยกระดับสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคโดยการใช้เทคโนโลยีจากแบคทีเรียเฟจ

อาหารปลอดภัยเป็นข้อกำหนดอันดับแรกที่อุตสาหกรรมอาหารให้ความสำคัญ กุ้งสดอาจพบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในปริมาณสูง การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงกุ้งที่มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค งานวิจัยนี้ทำการพัฒนาสูตรอาหารกุ้งที่มีส่วนผสมของแบคทีเรียเฟจ เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับผลิตกุ้งที่มีคุณภาพสูงเกรดพรีเมียม โดยผลิตสูตรอาหารกุ้งเชิงนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม เพิ่มกำลังการผลิตอาหารกุ้งที่ 5–10 ตันต่อสัปดาห์ อาหารมีประสิทธิภาพต้านเชื้อโรคคือ V. parahaemolyticus ในกุ้ง จากการทดสอบหาปริมาณเชื้อในตัวอย่างน้ำเลี้ยงกุ้งเทียบกับตัวอย่างควบคุม ผลผลิตจากการวิจัยนี้จะทำให้ได้กุ้งสดที่มีมูลค่าสูงสำหรับจำหน่ายในระดับพรีเมียมเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมประมงโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นภายในประเทศ

อาหารเม็ดสำหรับเลี้ยงกุ้ง Pheed ที่มีส่วนผสมของแบคทีเรียเฟจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5000

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6