ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟัง “การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสถานทูตอังกฤษ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง

“การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสถานฑูตอังกฤษ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” 

ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น. 

ดยท่านสามารถเข้าร่วมได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ออนไซต์ (On-site)  ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (รับจำนวน 25 ท่านเท่านั้น) หรือ

2. ออนไลน์ (On-line) ผ่านระบบ Cisco WebEX ดังลิงค์ที่แนบอยู่ด้านล่างนี้

Meeting Link: https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mfa2b4128cf660788a90164f08788707c

Meeting number: 2512 947 9947

Password: 1234

 

กำหนดการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนสถานทูตอังกฤษ <คลิก>

โปรดลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมแบบออนไซต์ (On-site) ตามลิงค์

https://forms.gle/97RCKnz6nBe6wtfbA

หรือสแกน QR code ที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.เรืองรอง ทองตัน)  โทร. 02-942-8455