ผลิตภัณฑ์ข้าว 3G

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมาลัยแมน และข้าวปิ่นเกษตร (ดัชนีน้ำตาลต่ำ Low Glycemic Index) มีความนุ่ม อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินใยอาหาร และโปรตีนสำคัญ มีดัชนีน้ำตาลต่ำ เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื่อรัง (NCD) โดยเฉพาะโรคอ้วนและเบาหวาน สอบถามได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-6479-5603

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A