ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว พันธุ์สุวรรณ 5821

เมล็ดเป็นสีส้มเหลือง และกึ่งหัวแข็ง เมล็ดใหญ่ น้ำหนักดี ให้ผลผลิตประมาณ 1,681 กก/ไร่ (ในดินไร่) อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน เปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูง ประมาณ 83 เปอร์เซ็นต์ ต้านทานโรคราน้ำค้าง และโรคทางใบได้ดี เมล็ดเป็นสีส้มเหลือง และกึ่งหัวแข็ง สอบถามได้ที่ สรรเสริญ จำปาทอง ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-1558-5280

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A