ต้นแบบรถขุดย้ายต้นไม้ใหญ่

ปัจจุบันการขุดล้อมและย้ายปลูกต้นไม้ต้องใช้เทคนิคและความชำนาญโดยเฉพาะ เพื่อตัดรากที่ยึดดิน จึงทำให้ โอกาสที่ดินจะแตกและหลุดออกจากรากก็มีมาก อาจทำให้รากเกิดการฉีกขาด เมื่อนำไปปลูกจะส่งผลให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้า หรืออาจจะชะงัก และตายไปในที่สุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนานวัตกรรมต้นแบบรถขุดย้ายต้นไม้ใหญ่ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำสี่ภาค (ม่อนกระชาย) เพื่อแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายต้นไม้โดยใช้เครื่องจักรกล ช่วยทำให้การขุดย้ายต้นไม้สะดวก และการนำปลูกต้นไม้ได้รับความกระทบกระเทือนน้อย จึงเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน และลดเวลาในการทำงาน สอบถามได้ที่ รศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3482

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :https://www.youtube.com/@KasetsartNamThai
tiktok : https://www.tiktok.com/@kasetsartnamthai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9