ข้าวสีเพื่อสุขภาพสายพันธุ์ใหม่

ข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงเข้มประกอบด้วยสารแอนไทไซยานิน โพรแอนโทไซยานิน ไบโอฟราโวนอย และวิตามินอี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เป็นสารที่จับและยังยั้งอนุมูลอิสระ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้าวสีเพื่อสุขภาพสายพันธุ์ใหม่ พัฒนาขึ้นจากการปรับปรุงพันธุ์แบบบันทึกประวัติ โดยใช้พันธุกรรมจากพันธุ์เจ้าหอมนิลที่มีเยื้อหุ้มเมล็ดสีม่วงเข้ม ผสมกับสายพันธุ์ KUB ที่ได้จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมโดยได้ปลูกและคัดเลือกลักษณะรูปทรงต้นให้ตั้งตรง มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง มีเยื้อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำ และมีปริมาณอมิโลสต่ำ จนได้สายพันธุ์ที่มีความคงตัวทางพันธุกรรม

 จุดเด่นและประโยชน์

  • เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง
  • ทรงกอตั้งตรง
  • ความสูงของต้น 69 เซนติเมตร
  • ข้าวกล้องมีรูปร่างเมล็ดเรียว
  • ข้าวกล้องสีม่วงดำ
  • มีปริมาณอมิโลสต่ำร้อยละ 15.23 เมื่อหุงสุกจะเหนียวและมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.วีรชัย  มัธยัสถ์ถาวร และรศ.ดร.ธานี ศรีวงศัชัย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 0-2579-3130

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร.วีรชัย  มัธยัสถ์ถาวร

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6