กัมมี่น้ำดอกไม้

เป็นขนมของขบเคี้ยวจากผลไม้ไทย ที่ให้พลังงานต่ำ ผู้บริโภคทั่วไปสามารถบริโภคได้ โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารระหว่างวัน ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ เช่นต้องการควบคุมหรือลดน้ำหนัก สอบถามข้อมูลได้ที่ อ.ดร.สุรัสวดี สมนึก ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-1009-9456

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A