สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน??…”

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ