อุปกรณ์วัดกีบโค และกำหนดตำแหน่งการตัดกีบโค

การตกแต่งกีบวัว เป็นอีกหนึ่งความใส่ใจเรื่องสุขภาพของวัว เนื่องจากส่วนกีบเท้าทำหน้าที่คล้ายกับรองเท้าของคน เพื่อป้องกันอันตรายหรือสิ่งที่อาจทำให้ เกิดความเจ็บปวดแก่ส่วนเท้าที่ใช้ก้าวเดินบนพื้นดิน ซึ่งกีบเท้ายังต้องแบกรับน้ำหนักของวัว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำแผ่นวัดสำหรับแต่งกีบเท้าวัว  เพื่อปรับแต่งกีบเท้าวัว ที่มีอาการเจ็บเท้า ซึ่งอุปกรณ์นี้มีความยาวขนาด 8 ซม. กว้าง 3.75 ซม. หนา 6 มล. 50 องศา บริเวณตำแหน่งอักษรเค มีเส้นทแยงมุมทั้งสีมุม สามารถมองเห็นได้ทั้งสองด้าน วัสดุผลิตจากอะคริลิคมีสัญญาลักษณ์ KU VET และ THAILAND

สำหรับการใช้ประโยชน์ของการตัดแต่งกับโค
เพื่อใช้ประกอบในการปาดแต่งกีบโค เพื่อกำหนดความยาวของกีบ ความหนาของพื้นกีบ และความสูงของส้นกีบโค รวมทั้งมุมที่ปลายกีบ เพื่องานรักษาสัตว์ ป้องกันสุขภาพกีบโค โดยเฉพาะแม่โค และโคพ่อพันธุ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.น.สพ.จตุรงค์  วงศ์สนิท
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 08-1942-7397

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.น.สพ.จตุรงค์  วงศ์สนิท

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6