กาวแท่งจากหนังปลา (KU-Fish glue stick)

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำการส่งออกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของโลก ซึ่งระหว่างการผลิตจะมีเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งถึงการนำเศษเหลือทิ้งจากการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า จึงได้นำหนังปลามาประดิษฐ์เป็นกาวแท่ง เพื่อทดแทนการสร้างกาวจากการใช้สารเคมี และช่วยลดภาวะมลพิษที่เกิดจากการสร้างของเสียจากอุตสาหกรรมเคมี ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สอบถามข้อมูลได้ที่ รศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9891-5267

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :https://www.youtube.com/@KasetsartNamThai
tiktok : https://www.tiktok.com/@kasetsartnamthai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9