การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์พลาสติกรีไซเคิล ชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลท (rPET) สำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร