เครื่องดื่มโปรตีนจิ้งหรีดเข้มข้น

จิ้งหรีด (Cricket) เป็นแมลงที่กำลังได้รับความสนใจ เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือก นอกจากจะอุดมไปด้วยโปรตีนในปริมาณสูง ยังประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนไม่แพ้เนื้อสัตว์ เพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องรูปลักษณ์ของจิ้งหรีดแทนการบริโภคทั้งตัวจึงได้ทำการสกัดแยกโปรตีน และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมบริโภค รสชาติรับประทานง่ายและยังคงคุณประโยชน์ดังกล่าวไว้ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • อุดมไปด้วยโปรตีนสูง และกรดอะมิโนที่จำเป็น
  • ดื่มง่าย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
  • ไม่เหมาะกับผู้แพ้อาหารประเภท ปู กุ้ง

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.ธิดารัตน์ พันโท และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 E-mail: ifrtrp@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th