KURDI ร่วมแสดงความยินดี งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี และงานแถลงข่าว “งานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2566”

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี และงานแถลงข่าว “งานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2566” 💚💚💚
>>> ซึ่งภายในงานฯ จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากมาย และพิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น นิสิตดีเด่น วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน