ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

8-9-66 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 3