ข้าวฟ่างเมล็ดพันธุ์ KU 902

เป็นข้าวฟ่างเมล็ดสีแดงสด ต้นสูงปานกลาง เมล็ดโต เมล็ดมีแป้งแข็ง มีปริมาณแทนนินต่ำ ไวต่อช่วงแสงเล็กน้อย ระบบรากและลำต้นแข็งแรง ต้านทานโรคทางใบได้ดี สอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-1558-5280

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A