ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML 2

เพิ่มผลผลิตกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ ลำต้นสีเขียว ฝักกลมยาว ขนาดเมล็ดใหญ่โดยวัดจากน้ำหนัก 1000 เมล็ด มากกว่า 75 กรัม ขึ้นไป และมีความต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดสูงกว่าพันธุ์กำแพงแสน 1 และกำแพงแสน 2 ต้านทานโรคราแป้งและใบจุด ปลายฝักแหลมโค้งงอ ฝักแก่มีสีน้ำตาลถึงดำ สอบถามข้อมูลได้ที่ รศ.ดร.ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร 0-3435-1887

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A