การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published.