ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. ประจำปีงบประมาณ 2567