ข้าวโอ๊ตอัดแท่งผสมผงกล้วยดิบ

ปราศจากกลูเตน มีน้ำตาลน้อยและให้พลังงานต่ำ มีผงกล้วยดิบเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมีสมบัติพรีไบโอติก เสริมใยอาหารจากพืชปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สอบถามได้ที่ ดร.ศิริพร ตันจอ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A