ผลกระทบจากคราบน้ำมัน โดย ผศ.ดร.จรวย สุขแสงจันทร์

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PuDUu0CBKH4[/youtube]

ผลกระทบจากคราบน้ำมัน จากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลออกจากท่อส่งสู่ทะเล ได้ส่งผลกระทบอย่างมากมาย กับระบบนิเวศทางทะเล ในจังหวัดระยอง เป็นอย่างยิ่ง ทีมวิจัยจากคณะประมง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการสำรวจ และเก็บข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์ในครั้งนี้  วิทยากร  ผศ.ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์