การเพิ่มมูลค่ากาแฟอราบิก้าโดยวิธีการแปรรูป

ปัจจุบันผู้บริโภคกาแฟสดให้ความสำคัญถึงคุณภาพกาแฟ รสชาติ กลิ่น และความเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟที่ปลูกบนพื้นที่นั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกที่ภาคเหนือ สถานีวิจัยเพชรบูรณ์มีพื้นที่แปลงทดลองงานวิจัยอยู่ที่ภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งสถานีวิจัยนี้มีความสูงเฉลี่ยตามสันเขาอยู่ที่ 1,100-1,600 เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเล จากเดิมที่ปลูกกาแฟอราบิก้าอยู่แล้ว จึงได้เกิดกระบวนการพัฒนาเมล็ดกาแฟ ด้วยวิธีการแปรรูปด้วยการหมักทำให้เกิดการย่อยสลายจุลินทรีย์ทางธรรมชาติ ทำให้กาแฟที่ได้ออกมามีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้น จากการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะช่วยเพิ่มมูลค่าของเมล็ดกาแฟภูทับเบิกในประเทศไทยให้อยู่ในตลาดเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วของต่างประเทศที่มีเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นเมล็ดกาแฟคุฯภาพที่จะสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ในเชิงพาณิชย์ที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค 

การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการแปรรูปทางธรรมชาติ โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากความเข้มแข็งด้านทรัพยากรชีวภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น การปลูกกาแฟหลากหลายสายพันธุ์ ความหลากหลายของสภาพพื้นที่ปลูก โดยมุ่งเน้น Process เมล็ดกาแฟด้วยกระบวนการย่อยสลายจุลินทรีย์ด้วยตัวของเมล็ดกาแฟเอง เพื่อยกระดับและการสร้างเรื่องราวของกาแฟให้มีเอกลักษณ์ ความน่าดึงดูด ความน่าสนใจ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการควบคุมคุณภาพผลผลิตกาแฟให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น

รับชมคลิป ตอน  การผลิตกาแฟภูทับเบิก จากต้นสู่แก้ว https://youtu.be/XQAW72PdT7A?feature=shared

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายสันติพงษ์  วงมีแก้ว   สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-8633-5071

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คุณปรเมศ  แสนยากุล

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6