ถั่วเหลือง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 80

ถั่วเหลืองพันธุ์เกษตรศาสตร์ 80 เป็นพันธุ์ใหม่ ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรค ปลูกได้ในพื้นที่ภาคกลาง สามารถใช้เครื่องจักรในการปลูก และการเก็บเกี่ยว ผลผลิตไม่ร่วงหล่น เมล็ดติดฝักดี ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 350 ถึง 400 กิโลกรัมต่อไร่ ผลงานวิจัยโดยอาจารย์เจตษฎา อุตรพันธ์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130 สอบถามข้อมูลเมล็ดพันธุ์ได้ที่ ณัฐพร วรธงไชย ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ โทร. 06-1558-5280

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :https://www.youtube.com/@KasetsartNamThai
tiktok : https://www.tiktok.com/@kasetsartnamthai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9