Synbio Total Rice

ผลิตภัณฑ์ Synbio Total RICE คือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพ เกิดจากการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโพรไบโอติก ที่สามารถใช้ประโยชน์ จากน้ำมันรำข้าวสีสายพันธุ์ไทยและจุลินทรีย์โพรไบโอติกรวมเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภค ได้รับคุณประโยชน์ 2 ทาง ทั้งจากข้าวและจุลินทรีย์

น้ำมันรำข้าวสีสายพันธุ์ไทยมีสารสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โพรไบโอติกคือสาร Xylo-oligosaccharides หรือ ไซโล-โอลิโกแซ็กคาไรด์ ซึ่งสาร Xylo-oligosaccharides สารดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นสารพรีไบโอติก ส่งผลดีต่อระบบทางเดินอาหาร ป้องกันมะเร็งลำไส้ ช่วยดูดซับสารพิษในทางเดินอาหาร และทำให้อุจจาระมีกากใยป้องกันการติดเชื้อในทางเดินอาหาร ป้องกันท้องเสีย นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคอื่นๆ จึงได้พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่พกพาง่าย สะดวกต่อการบริโภครวมถึงสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดในงาน “The 5th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo” วันที่ 15-17 เมษายน 2564 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลระดับดีเด่นและเหรียญทอง ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2565 วันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ. ดร.ศรัณย์ พรหมสาย และคณะ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 081-960-8475 saran.pr@ku.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th