น้อยหน่า พันธุ์ปากช่อง 46

น้อยหน่า พันธุ์ปากช่อง 46 เกิดจากลูกผสมของเชอริโมย่ากับน้อยหน่าหนังครั่งเป็นสายพันธุ์แม่ ผสมกับน้อยหน่าหนังเขียวเป็นพันธุ์พ่อ มีลักษณะเด่นคือ ผลรูปหัวใจปลายค่อนข้างแหลม ขนาดปานกลางเฉลี่ย 260 กรัม/ผล ผิวผลมีร่องตาตื้น รสหวามอมเปรี้ยวเล็กน้อย และมีลักษณะเด่นคือเนื้อร่วนไม่ติดกัน สอบถามข้อมูลได้ที่ เรืองศักดิ์ กมขุนทด สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1470- 2382

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A