การใช้ระบบการให้น้ำชลประทานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการบริหารจัดการแปลงขนาดใหญ่

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ้างแห่งชาติมีพื้นที่แปลงวิจัยสำหรับผลิตข้าวโพดและพืชไร่อื่นๆ ประมาณ 2,500 ไร่ การใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการแปลงขนาดใหญ่จึงมีความจำเป็น โดยเฉพาะการให้น้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตต่อพืชเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งการใช้ระบบการให้น้ำชลประทานขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้การบริหารจัดการแปลงขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้นำระบบการให้น้ำชลประทานสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการบริหารจัดการแปลงวิจัย  และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ได้แก่ ระบบการให้น้ำแบบ Linear ที่มีการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง  และระบบ Center Pivot  ที่มีจุดศูนย์กลางเคลื่อนที่หมุนรอบเป็นวงกลม   ซึ่งเหมาะสำหรับการให้น้ำในแปลงขนาดใหญ่  ลดจำนวนแรงงานและระยะเวลาในการให้น้ำ  ปริมาณน้ำที่ให้มีความสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพในการให้น้ำสูงกว่าการให้น้ำรูปแบบอื่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายชาญณรงค์  ตั้งคณาทรัพย์,  นายเฉลิมพงษ์  พิลัยกุล
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-4436-1770

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
นายชาญณรงค์  ตั้งคณาทรัพย์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6