คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. เรียนเชิญฟังการบรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นวัตกรรมข้ามศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร” โดย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต >>> 28 กันยายน 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนเชิญฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นวัตกรรมข้ามศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร” โดย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานคณะทำงานหน่วยบูรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือรับชมทางออนไลน์ที่เพจ Facebook คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart Agro-Industry

ฟรี! ชั่วโมงกิจกรรม สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงทะเบียนฟรี โดยแสกนคิวอาร์โค้ด หรือ https://forms.gle/4tPesVQL1Jgfv4ks9

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📞02-562-5000 ภายใน 65-5136 📧kritsada.thong@ku.th