บราวนี่จากแป้งกากข้าวโพด

ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งกากข้าวโพด ปราศจากแป้งสาลีเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกากข้าวโพดที่เหลือจากการกระบวนการผลิตน้ำนมข้าวโพด ผลิตโดยใช้แป้งจากกากข้าวโพดหวานทดแทนการใช้แป้งสาลี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค สอบถามได้ที่ นางสาวบงกชมาศ โสภา ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข่าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-5001-7940

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A