ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งก้อน

ใช้เป็นสารให้ความหวานในเครื่องดื่มชงร้อน มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ดีต่อสุขภาพ สามารถกำหนดปริมาณการบริโภคต่อครั้งได้ สะดวกต่อการบริโภค สอบถามได้ที่ รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5010

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A