เครื่องปลูกอ้อยแบบข้อตาอ้อยไม่เพาะกล้า

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการพัฒนานวัตกรรมเครื่องปลูกอ้อยแบบใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบที่ใช้ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ เพื่อช่วยลดแรงงานคน ซึ่งเครื่องนี้สามารถทำงานได้ประมาณ 12 ไร่ต่อวัน มากกว่าการทำงานแบบปกติประมาณ 2-3 ไร่ โดยการปลูกอ้อยแบบแม่นยำ สามารถกำหนดการหยอดระยะได้ และสามารถคาดคะเนผลผลิตต่อไร่ได้ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1940-9903

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :https://www.youtube.com/@KasetsartNamThai
tiktok : https://www.tiktok.com/@kasetsartnamthai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9