ผลิตน้ำมันแบคทีเรียจากกากน้ำตาล โดย รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uYqrjfgwlAk&feature=share&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

ผลิตน้ำมันแบคทีเรียจากกากน้ำตาล  ช่วยทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มมูลค่า  ติดต่อสอบถามได้ที่  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.0-2579-68-30  ผลงานวิจัย  รศ.ดร.เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์