วิศวกรรมภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการเกษตร โดย รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3zRkL-NO4nw&feature=share&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

วิศวกรรมภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการเกษตร  ช่วยในเรื่องการติดตาม  ตรวจสอบ  เฝ้าระวัง พื้นที่การเกษตร  เพื่อการสำรวจสภาพพื้นที่เพาะปลูก แต่ละพื้นที่ โดยรับสัญญาณจากจานดาวเทียม  เพื่อทำการวิเเคราะห์ภาพถ่ายในพื้นที่เพาะปลูกนั้นๆ  แม้จะอยู่ห่างไกล  ติดต่อสอบถามได้ที่  สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ โทร.0-2940-7052  ผลงานวิจัย  รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์   สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.