อากาศยานขึ้นลงแนวดิ่ง โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กล่ำพล

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=a5VCrbYHK5Q&feature=c4-overview&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

อากาศยานขึ้นลงแนวดิ่ง ช่วยในการสำรวจการเติบโตของพืช โดยถ่ายภาพทางอากาศ ควบคุมความสูงและรักษาเสถียรภาพอัตโนมัติ สามารถส่งภาพแบบ Real time  ติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8555  ผลงานวิจัย  อาจารย์ไชยวัฒน์ กล่ำพล  ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์