เมล่อนพันธุ์ไข่ทองคำ

ผิวเรียบสีทอง เนื้อส้ม ผลใหญ่ หวานกรอบ ความหวาน 12-15 BRIX ปลอดภัยจากสารพิษ สอบถามได้ที่ อำนวยพร ประทุมโพธิ์ หัวหน้าสถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-9801-5737

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A