การใช้ผงครั่งในผลิตภัณฑ์แปรรูป

ครั่ง (Lac) เป็นแมลงจำพวกเพลี้ย จะขับสารชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็น “ยาง” หรือ “ชัน” ออกมาไว้เพื่อป้องกันตนเองจากศัตรู สารที่ขับออกมานี้มักเรียกว่า “ครั่งดิบ” สารนี้มีสีแดงม่วง ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพร ซึ่งสีแดงจากครั่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้า ผสมในเครื่องดื่ม และในอาหาร ด้วยคุณสมบัติในการให้สี และไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภค จึงได้มีการนำ “ครั่ง” มาใช้ประโยชน์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อสุกร สอบถามข้อมูลได้ที่ ทิพย์มนต์ ใยเกษ หัวหน้าสถานีวิจัยทับกวาง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1800-1009

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : 
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…
tiktok : https://www.tiktok.com/@kasetsartnamthai?_op=1&_r=1&_t=8czNkBwor21

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9