เชิญชวนฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนา ในงาน “Thailand Research Expo 2023 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” ครั้งที่ 18

เชิญชวนฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนา ในงาน “Thailand Research Expo 2023 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รายละเอียด:

เวลา 14.00 – 14.45 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Roles of Research towards Net Zero Ambitions”

เวลา 14.45 – 16.00 น. เสวนา “Net Zero in Action: From Policy to Research and innovation”

ในประเด็น

  • การผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
  • การบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
  • การส่งเสริมและผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  • การส่งเสริมและผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชน