สารปรับปรุงดิน

ช่วยทำให้โครงสร้างของดินมีความร่วนซุย ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำ และระบายอากาศได้ดี และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารจากดิน ทำให้สามารถลดการใส่ปุ๋ยให้กับพืช สอบถามข้อมูลได้ที่ รศ.ดร.คณพล จุฑามณี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5444

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A