ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ “International Conference on Biodiversity” (IBD2023)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ “International Conference on Biodiversity” (IBD2023)
Theme : Biodiversity: Key to Better Life
Conference Dates: 12 – 13 December 2023
Location: Suan Luang Rama IX Royal Botanic Garden, Nong Bon, Prawet, Bangkok, Thailand (On-site Only!!)
-Free Registration-

Main Topics:
Session 1 : Biodiversity and Ecosystem Conservation and Services
Session 2 : Biodiversity and Climate Change
Session 3 : Biodiversity and BCG Economy Model
Session 4 : Biodiversity and International Collaboration

Important Dates 
1 May 2023 – 1 September 2023 : Opening online registration
1 May 2023 : First call for abstract submission
31 July 2023 : Deadline for abstract submission
1 September 2023 : Notification of acceptance for submission

รับจำนวนจำกัด

For more information : www.biodconference.org/
(email) infoibd2023@gmail.com
Register Now 👉🏻 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJ9K8u0HOo54sq_1pc2PYaRamarrKEcByNpZZm11uBhmrIg/viewform