แครกเกอร์กากถั่วเหลืองไร้กลูเตน และไม่มีนม

ถั่วเหลือง (Soybean; Glycine max (L.) Merill) เป็นพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วยโปรตีน 30-40 % ของน้ำหนักสด นมถั่วเหลืองเป็นเครื่องดื่มที่ชาวไทยนิยมบริโภคทั่วไป แนวโน้มการผลิตนมถั่วเหลืองในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีมาก ทำให้มีกากถั่วเหลืองที่เหลือจากกระบวนการผลิตปริมาณมากและส่วนใหญ่จะขายเป็นอาหารสัตว์กถั่วเหลืองยังคงมีสารอาหารอยู่มาก กากถั่วเหลืองแห้งประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ 35.47 ใยอาหารร้อยละ 52.71 ของน้ำหนัก การนำกากถั่วเหลืองมาทำผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีโปรตีนสูงและใยอาหารสูง จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ในราคาไม่แพง และเพิ่มมูลค่ากากถั่วเหลือง

การใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ แครกกอร์กากถั่วเหลือง ประกอบด้วยกากถั่วเหลืองที่เหลือจากการทำนมถั่วเหลือง ถั่วชิกพี แป้งข้าวโพดมาการีน และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ 100 ก. ให้พลังงาน 500.67 กิโลแคลอรี น้ำตาล 14.51 กรัม ไขมัน 23.33 กรัม โซเดียม 202.73 มิลลิกรัม โปรตีน 15.66 กรัม คาร์โบไฮเดรต 52.49 กรัม เถ้า 1.68 ก. ความชื้น 4.84 ก.

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
น.ส.ช่อลัดดา เที่ยงพุก และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 080-5780-455 E-mail: ifrcdt@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th