ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูปที่แปรรูปด้วยกระบวนการอบแห้งที่มีราคาต้นทุนต่ำ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถคืนรูปได้ด้วยไมโครเวฟภายใน 10 นาที และผลิตภัณฑ์หลังคืนรูปมีสี ลักษณะปรากฎเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีเป้าหมายหลักคือ ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และผู้บริโภคที่ต้องการจำกัดการบริโภคแป้ง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการอาหารจัดเลี้ยงสำหรับผู้บริโภคที่มีความเฉพาะได้ สอบถามข้อมูลได้ที่ ประจงเวท สาตมาลี และทีมผู้วิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A