ถั่วเขียว สายพันธุ์ KUML 4

ลำต้นสีเขียว ฝักมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อ ส่วนปลายของฝักโค้งเล็กน้อยฝักแก่สีน้ำตาลดำ เมล็ดมีสีเขียวเข้ม มีน้ำหนัก 1000 เมล็ดประมาณ 80 กรัม ต้านทานโรคราแป้ง และใบจุด ผลผลิตต่อไร่ 250-300 กก. สอบถามได้ที่ รศ.ดร.ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร 0-3435-1887

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A