สารจับใบ

สารจับใบ ช่วยในการยึดเกาะพื้นผิว ทำให้น้ำยาแผ่กว้าง ดูดซึมเข้าใบหรือลำต้นได้ดีและเร็วขึ้น ทำให้ละอองน้ำยามีขนาดเล็ก กระจายทั่วต้นได้ดี และแห้งเร็วกว่าปกติ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย และลดการสูญเสียของสารละลายที่ฉีดพ่นจากการชะล้างของฝน ไม่เป็นอันตรายต่อพืช สอบถามได้ที่ รศ.ดร.คณพล จุฑามณี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5444

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A