ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า เพื่อการอนุรักษ์สู่ความยั่งยืน

ปูม้าเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ และมีความต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก จึงนำไปสู่การทำประมงที่เพิ่มขึ้น ทั้งชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่ง และเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้ใช้เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพในการจับปูม้า จึงทำให้จับปูม้าที่มีขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก ประกอบกับชาวประมงจับปูม้าที่มีไข่แก่นอกกระดองในปริมาณมาก ส่งผลให้ประชากรปูม้าไม่สามารถเจริญเติบโตทดแทนได้ทัน สถานีวิจัยประมงศรีราชา ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวประมงบางเสร่ ส่งเสริมการทำโครงการธนาคารปูม้า เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลกลับสู่ความสมบูรณ์ และสร้างความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย สอบถามข้อมูลได้ที่ สาโรจน์ เริ่มดำริห์ นักวิชาการประมง สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-3831-1379

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : 
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9